نقشه فریم درهای لولایی و کشویی

در این بخش می توانید دانش فنی مربوط به فریم های درهای لولایی و کشوییی را ملاحظه بفرمایید.


نقشه شماتیک چهارچوب‌ها

در ادامه می توانید نقشه شماتیک چهارچوب ها را ملاحظه فرمایید.

چهارچوب های پانلی U در کشویی

U-Frame

چهارچوب در لولایی

چهارچوب صاف در کشویی

sliding doors frame-01

چهارچوب های پانلی L در کشویی

L-Frame (1)