DSD-360

درب های بادبزنی تک لنگه، جهت مصارف صنایع غذایی و فروشگاه ها.
درب بادبزنی تک لنگه، با ضخامت 40 میلی متر، جهت جداسازی سالن های تولید، که دارای دمای یکسان می‌باشند. این درب، بصورت نیمه ایزوله و تزریق شده با عایق پولی یورتان، با دانسیته 38 یا 40 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

FITTINGS